מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

תוכן עניינים

2 4 5 6 7 8 9

פתיח

הגדרות דגשים

עקרונות עבודה בניהול משבר ניהול משבר על ציר הזמן

– צוות התייעצות 1 שלב כלי עזר לצוות התייעצות

10 11 12 13 14 15 16 20

– הפעלת נוהל טיפול במשבר 2 שלב

כלי עזר למהלך ישיבת הערכת מצב ראשונה

– ניהול מתמשך 3 שלב – סגירת אירוע 4 שלב היום שאחרי – דגשים

סדר פעולות לניהול המשבר כלי עזר לניהול משבר קהילתי

אירוע חירום בקהילה

-3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online