מועצה אזורית עמק המעיינות - ניהול משבר בקהילה

ניהול משבר על ציר הזמן

אירוע

קבלת החלטה על אירוע משברי

.01

הפעלת נוהל טיפול במשבר

.02

.03

ניהול מתמשך

.04

סגירת אירוע

צוות המועצה מלווה את הצוות היישובי לכל אורך האירוע.

-7-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online