אשד גומיות אריזה בע"מ - קטלוג מוצרים

¾¸»¸Ç½ ÉÇ¿Å צנרת פוליאתילן

É´ÇÁ³

Ç·´Æ

ÇÅ´½³ ¼È

¼¸»¸°´½ É´Ç´¿¸Å» ¼¸¯É½ ¾»¸Ç½ ÉÇ¿Å ³¸¸Æȳ É´ºÇÁ½» ³Æ´»¶ É´Ç´¿¸Å´ צנרת פוליאתילן מתאים לצינורות מובילים וצינורות חלוקה למערכות השקייה

Ç°

Ķ» Ç´¶È Á°Å

½ ½

¾´¯À»Ã ÉÇŴɽ ¼¸Çµ¸°¯

¼¸Çµ¸°¯´ ¾¸»¸Ç½ a ³¸Çµ¸°¯´ Ƹ·À»Ã ÉÇ¿Å

ÇÅ´½³ ¼È † † ɸ´´µ ¸¿´´¸º ´² ²½Å½

† † É´ÃÁÉÀ³ °»Å

Ç°Á½ ²½Å½

ɸ½¸¿Ã ɸ¿´Å¶ ³±Ç°³ ²½Å½

Ç°Á½ É´ÃÁÉÀ³

Ç´¿¸Å ³ÅÆ» ǵ¸°¯

Ç°Á½ ɸ´´µ

¾¸kµ´¸Ã ´Ç·Æ»¯ ¸Çµ¸°¯

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker