אשד גומיות אריזה בע"מ - קטלוג מוצרים

É´²´¯

³°Ç ³¶»Å³° É»Á´Ã µ¯½´ ³¿È º ¸¿Ã» ³½Æ´³ ½ Á° ³µ¸Ç¯ É´¸½´± ²È¯ ÉÇ°¶ ³¸Å»·À¿¸¯³ ¿Á° ɸɸ°³ ¾³ ³¸Å»·À¿¸¯³ ¼´¶É° ¼¸ÇÅ´½ »È °¶Ç ¾´´±½ ÉÆ´´È½´ ɯ°¸¸½ ³Ç°¶³ ɸɸ¸ÈÁɳ ¾³´ ¸É´Ç¶É Ǹ¶½ ¾°´½º´ É´¿¸½µ ¸Á´Åƽ Ä´Á¸¸ °¸²¯´ ¸È¸¯ À¶¸½ ¼¸¿³¿ ³Ç°¶³ É´¶´Æ» Ç´·ÆÀ° ¾³´ ¸¯¿´·¸À³ Ç´·ÆÀ° ¾³ ³¸É´¶´Æ» ¾´´±½» ³¿Á½ É¿É´¿ ³µ¸Ç¯ É´¸½´± ²È¯ ¸¿»°Æ³ »À ɯ ¼¸¯É³» ¹º°´ ¶´Æ»³ ¸ºÇŠɯ ¾¸°³» É»´º¸³ ¯´³ ´¿»È ¼¸·»´°³ É´¿´Çɸ³ ²¶¯ ÇÉ´¸° ¼»ÉȽ³´ °´·³ ¼¸ÇÅ´½³ » ´¶°´ Äǯ° ¼¸¿´È ¼¸ÆÃÀ´ ¼¸¿ÇŸ½ ¼¸ÇÅ´½ »È »´²± ¾´´±½ ³Ç°¶» NIL NTM" , WAVIN" ¾´±º ¼»´Á° ¼¸¿ÇŸ³ °·¸½ »È ÉÇÅ´É ¼¸Æ´´È½ ´¿¯ ¼¸°Ç ²´Á´ ¾´¯À»Ã É´¸»´¶ ´½º ¼¸¸½´Æ½³ ¼¸¿ÇŸ³ ɯ ¾º ´½º´ ¸¿´º½´ ¸»¯Çȸ³ ¼¸¿Æɳ ¾´º½ »È É´°¸¸¶½³ ɴȸDz³ »º° ¼¸²½´Á ¼¸Æ´´È½³ ¼¸ÇÅ´½³ ¼¸ÇÅ´½³ ɯ ÇÃÈ» É¿½ »Á É´¸¯½ÅÁ É´º¸¯ ɴƸ²° ɽµ´¸ ³Ç°¶³ ¾º´ » ´¶° ɴƸ²° ³¸É´¶´Æ»» ɸ»½¸Àƽ É»Á´É ¯¸°³»´ »º» ³¿Á½ ÉÉ» É»²ÉȽ´ ÇÉ´¸° ¼¸ÇÅƳ ³ÆÃÀ¯ ¸¿½µ° ɲ½´Á ³µ¸Ç¯ É´¸½´± ²È¯ ³È¸Ç² , החברה עוסקת בייבוא ושיווק מוצרי אינסטלציה, 1981 חברת אשד הוקמה בשנת ציוד לכיבוי אש, משאבות וכלי עבודה. חברת אשד חרטה על דגלה שירות אדיב, יעיל, מהיר ומקצועי. זמני האספקה שלנו קצרים וזמינות המוצרים גבוהה כך שבכל עת ניתן לבצע הזמנה ולקבלה במהירות וביעילות וזאת כדי לאפשר ללקוחותינו עבודה שוטפת ללא חסרים במוצרים. עברה החברה למיקומה החדש בחולון, המתחם החדש רחב ומציעה 2019 בשנת גישה נוחה בקרבה לצירים מרכזיים, חנייה חופשית ללקוחות, רחבה נוחה שתוכננה לטעינה ופריקת מס' משאיות בו זמנית. בין לקוחותינו: חברות, קבלני אינסטלציה וכיבוי אש , חברות בנייה, בתי מסחר וחנויות , מוסדות ויחידים.

¼ºÉ´Ç¸È» ¼¸²½´Á ´¿¯´ °¸°¯ »É° ¼¸½Æ´½½ ³Ç°¶³ ¸²ÇȽ É´»¸Áó É´ÁÈ° ³ ¯ ¼¸½¸°

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker