אתו"ס - אירועים שיעשו לכם טוב - 4-6/2024

התזמורת הסימפונית חיפה

קלאסי בשישי

6 24.5.2024

אודיטוריום חיפה 11:00 שעה | שישי

יאנה קריצ'בסקי, סרגיי נרינסקי | KBS צילום: יואל לוי,

אירועים שיעשו לכם טוב

ethos.co.il או באתר *9300 לפרטים ורכישה

הזכות לשינויים ט.ל.ח | שמורה

12

Made with FlippingBook Ebook Creator