אתו"ס - אירועים שיעשו לכם טוב - 4-6/2024

התזמורת הסימפונית חיפה

*9300 לפרטים:

יואל לוי מנצח יאנה קריצ'בסקי מרימבה סוג'ורנה: קונצ'רטו למרימבה מוסורגסקי: קטעים מתוך תמונות בתערוכה

אירועים שיעשו לכם טוב

ethos.co.il או באתר *9300 לפרטים ורכישה הזכות לשינויים ט.ל.ח | שמורה

13

Made with FlippingBook Ebook Creator