אתו"ס - אירועים שיעשו לכם טוב - 4-6/2024

סינמטק חיפה

שישי רוחני

שישי אמנותי

ירח קציר אולם רפפורט | 16:15 | 12.4

מרסל דושאן: אמנות האפשר אולם סינמטק | 16:30 | 5.4

אהבה מתפתחת אולם סינמטק | 17:45 | 19.4

טולוז-לוטרק: אמן חסר מנוח אולם סינמטק | 16:30 | 19.4

תיאטרון המחשבה אולם סינמטק | 18:30 | 26.4 באדיבות ספירט סינמה

וויטקין את וויטקין אולם סינמטק | 16:30 | 26.4 באדיבות פסטיבל אפוס לסרטי אמנות

אירועים שיעשו לכם טוב

ethos.co.il או באתר *9300 לפרטים ורכישה

הזכות לשינויים ט.ל.ח | שמורה

26

Made with FlippingBook Ebook Creator