אתו"ס - אירועים שיעשו לכם טוב - 4-6/2024

מופעים באולמות

20:30 | 3.4.24 | רביעי 20:30 | 2.6.24 | ראשון אודיטוריום

צילום: אריאל בלאק ודנה קרן

אירועים שיעשו לכם טוב

ethos.co.il או באתר *9300 לפרטים ורכישה

הזכות לשינויים ט.ל.ח | שמורה

28

Made with FlippingBook Ebook Creator