אתו"ס - אירועים שיעשו לכם טוב - 4-6/2024

מופעים באולמות

21:00 | 13.6.24 | חמישי אודיטוריום קומדיה מסוג צחוק מופע חדש

צילום: אוהד רומנו

אירועים שיעשו לכם טוב

ethos.co.il או באתר *9300 לפרטים ורכישה הזכות לשינויים ט.ל.ח | שמורה

43

Made with FlippingBook Ebook Creator