אתו"ס - אירועים שיעשו לכם טוב - 4-6/2024

מופעים באולמות

צילום: רתמר בר ישי

21:00 | 26.6.24 | רביעי אודיטוריום

אירועים שיעשו לכם טוב

ethos.co.il או באתר *9300 לפרטים ורכישה

הזכות לשינויים ט.ל.ח | שמורה

46

Made with FlippingBook Ebook Creator