אתו"ס - אירועים שיעשו לכם טוב - 4-6/2024

23-24 סדרת המחול חיפה

להקת מחול בת - שבע "ניכוס" מאת הלל קוגן 02/05/2024 | חמישי בביצוע אנסמבל בת־שבע

צילום: אסקף , לטיסיה בולו

ethos.co.il | * 9300 20:30 | אודיטוריום חיפה

אירועים שיעשו לכם טוב

ethos.co.il או באתר *9300 לפרטים ורכישה

הזכות לשינויים ט.ל.ח | שמורה

6

Made with FlippingBook Ebook Creator