אתו"ס - אירועים שיעשו לכם טוב - 4-6/2024

התזמורת הסימפונית חיפה

מיכאל פלטנב פסנתר

רחמנינוב: קונצ'רטו 1 ' לפסנתר מס רחמנינוב: קונצ'רטו 2 ' לפסנתר מס מוסורגסקי: תמונות בתערוכה

Kevin Abosc יואל לוי: | Алексей Молчановский צילום: מיכאל פלטנב,

אירועים שיעשו לכם טוב

ethos.co.il או באתר *9300 לפרטים ורכישה הזכות לשינויים ט.ל.ח | שמורה

9

Made with FlippingBook Ebook Creator