ETS AVIA - LOW COST AIRLINES – 2018

טל׳: 03-5269654

AVIA CENTER

LOW COST לטיסות GDS - ה AVIA NET רשימת חברות התעופה המלאה להזמנות וכרטוס www.ets-avia.com באתר AVIA NET במערכת

דמי טיפול מופחתים לעומת כרטוס במשרדנו

זמינות 120 מעל חברות תעופה

AVIA NET כל ההזמנות המבוצעות במערכת מבוטחות נגד פשיטת רגל של חברות התעופה

בין יתרונות המערכת

זמינות לכל טיסות WIZZ AIR מתל אביב ואילת

מחירים מיוחדים בחברת PEGASUS AIRLINES

כל ההזמנות בחברת כוללות NORWEGIAN מזוודות והושבה 2

זמינות להזמנות וכרטוס למרבית חברות התעופה של רוסיה וחבר המדינות

תשלום באמצעות שובר סוכן אשראי שוטף יום 15 +

כרטיסים אלקטרוניים ללא ציון המחיר

הזמנות בחברת SOUTHWEST מזוודות 2 כוללות

בקשות להתחבר למערכת יש לשלוח מייל sales1@ets-avia.com

שאלות בנושא המערכת יש לשלוח מייל avianet@ets-avia.com

052-3575603 טניה מקדמת המכירות / נייד

03-5269654 ’ , תל אביב • טל 20 לפרטים והזמנות: רח’ ישראל בק www.ets-avia.com • res1@ets-avia.com • 03-5269522 : פקס

Made with FlippingBook - Online magazine maker