אוגדן כניסה לתפקיד - רכז/ת נוער ישובי - מועצה אזורית עמק יזרעאל

מנהל/ת חינוך ישובי - הגדרת תפקיד

- אנשי הצוות (רכזי נוער, ש"ש), נוער והורים ניהול מערך הנוער ביישוב היישובי – בשוטף ובגיוס משאבים ניהול תקציב הנוער

על בסיס תכנית חודשית ושנתית יישום ובקרת ביצוע העבודה לשאלות רכז/ת הנוער בנושא מערך הנוער ביישוב 24/7 מענה , בהתאם למאפייני היישוב ולפחות פעם בשבוע ליווי רכז הנוער ברמה היישובית עם יו"ר ועדת הנוער ביישוב קשר רציף ומתאם בין רכז/ת הנוער לוועדות היישוביות ולגורמי היישוב גורם מקשר , כחלק מרשת הביטחון האזורית/ישובית קישור בנושא הנוער, בין גורמים מקצועיים שונים

ועדות הנוער והחינוך - הגדרת תפקיד

גוף ציבורי שתפקידו לדון בעניינים ארגונים - עקרוניים של מערכות הנוער והחינוך ביישוב. עליו לדון בנהלי המערכת, בבניית חזון חינוכי. הם שותפים לתהליכים חינוכיים ולמתן פתרונות בעת דילמות המתקיימות ביישוב, קובעי מדיניות התנהגויות סיכון, באישור התקציב ובבקרה עליו. בוועדה יהיו שותפים נציגי ציבור. יו"ר הוועדה יהיה בקשר קבוע עם רכז/ת החינוך/הקהילה לעדכון שוטף על המתרחש במערכתו להעלאת נושאים לדיון בוועדה. ישיבות ועדות נוער/חינוך יתקיימו פעם בחודש ולא בכל ישיבה רכז/ת הנוער יהיה נוכח. חשוב שיופיע בפניהם ויציג את מקומו של הנוער בשיח, אל מול היישוב.

6

Made with FlippingBook - Online magazine maker