אוגדן כניסה לתפקיד - רכז/ת נוער ישובי - מועצה אזורית עמק יזרעאל

רכז/ת הנוער היישובי

רכז/ת הנוער מהווה דמות "הבוגר המשמעותי" עבור כלל בני הנוער ביישוב. הרכז יצור קשר, יכיר את כלל בני הנוער ויוביל תהליכים אישיים וקבוצתיים ביישוב. רכז/ת הנוער אחראי לייצר ולבצע פעילויות משמעותיות חינוכיות וערכיות עבור בני הנוער ביישוב, והוא אמון על כלל פעילות התנועה והפעילות החברתית - קהילתית של הנוער ביישוב. רכז/ת נוער ישובי הוא חלק ממעגל רכזים אזורי ובעל תפקיד חשוב בהובלת החזון האזורי. רכז/ת הנוער יפעל ברוח החזון, המטרות והיעדים המונחים על ידי ועדת הנוער/חינוך ביישוב ומחלקת הנוער. רכז/ת הנוער יהווה גורם מקשר ומתאם בין היישוב לבין מחלקת הנוער ולהיפך, בין גורמים מקצועיים שונים בנוגע לנוער ביישוב. כולל בתוכו בניית תכנית שנתית של החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב לכל שכבה, תפקיד רכז/ת הנוער החברתי לפי מאפייניה וצרכיה. פתיחת המועדון לכל הגילאים (ז'-י"ב), פעילויות נוער ישוביות שכבתיות ובין שכבתיות, אירועי נוער ביישוב ועוד. בתוכנית, דגש על מעורבות הנוער באירועי הקהילה. עוד במסגרת התפקיד, יצירת קשר וליווי נערים שאינם מגיעים לפעילות שוטפת, השתתפות בפעילויות הנוער המועצתיות, קשר צמוד עם ההורים של חניכי שכבות ז'-י"ב, קשר צמוד עם רכז/ת הקהילה, קשר צמוד ושותפות מלאה עם ועדת הנוער ביישוב, מחויבות לתהליך החינוכי של הנוער ביישוב כולל התאמת התוכנית השנתית של תנועת הנוער לתוכנית היישובית, ניהול ימי תפקיד רכז/ת נוער תנועתי פעילות של התנועה, עבודה צמודה עם הש"ש, ליווי צוות ההדרכה, ליווי קבוצות הילדים המודרכות, מכיתה ד' עד כיתה ט', הדרכת קבוצות חניכים בגיל תיכון במהלך השנה, ישיבות צוות למדריכים. קבוצת פעילים - גיוסה ותהליך הליווי שלה. פיתוח תפקידים תנועתיים בגיל התיכון (בעיקר י"א - י"ב), אירועי תנועה ביישוב, גיוס החניכים והמדריכים למפעלי התנועה במהלך השנה, השתתפות במפעלי התנועה במהלך השנה, קשר צמוד עם הורי החניכים של שכבות ד'-י"ב רכזי הנוער החברתי והתנועתי, יעבדו בשיתוף פעולה עם מנהל/ת החינוך היישובי, בליווי ועדת הנוער/חינוך ביישוב. בניית תכנית שנתית משותפת, יצירת צוות מאוחד האחראי על הנוער ביישוב ופועל לפי קו אחיד, הגעה לכלל הילדים, עד "האחרון" שבהם ויצירה של קהילת נוער מגובשת ומאוחדת, המהווה חלק בלתי נפרד מקהילת היישוב והמועצה במקרה של רכז/ת נוער אחד ביישוב - יהיה אחראי על כלל תחומי האחריות שצויינו - תנועתי וחברתי פירוט מורחב, בתיק החפיפה היישובי הגדרת תפקיד רכז/ת נוער תנועתי וחברתי

7

Made with FlippingBook - Online magazine maker