תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

יום כיף צוותי פעם בשנה, ארוחת גיבוש וחיזוק לאורך השנה סמינר ערכי והכרות עם מערכות נוער במועצות אחרות עד חודש במרץ תועבר ההעסקת הרכזים לניהול אחר

שוטף

10,000

חיבור וגיבוש במחלקה

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

חיזוק מחלקת הנוער

מנהלת המחלקה

שוטף

8,000

הכשרת צוות המחלקה

ההעברת רכזי הנוער מהחתנ"ס למועצה/בית האומניות

מרץ

אופי ההעסקת רכזי הנוער

העלאת מספר היישובים השותפים בתכניות ממשלתיות ומועצתיות העלאת מספר היישובים השותפים בתכניות ממשלתיות ומועצתיות קיום פעילות אזורית לשכבות א' - ו' ברמה האזורית קיום פעילות אזורית לשכבות א' - ו' ברמה האזורית

תרגום קולות קוראים ליישום ביישובים בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים

שוטף

קולות קוראים מותאמים ליישובים

שירות

מיצוי כספים מקסימלי בעבור היישובים השותפים בתכנית

שוטף

הגשת דוחות במועד

רכזת חינוך חברתי א'-ו'

שוטף

10,000

עזרה ראשונה, בטחון ובטיחות ועוד

קייטנות הפועלות ביישובים קיום הכשרות מרוכזות

קיום קורסים לשכבות ד'- ו' במהלך הקיץ

קיום פעילות אזורית במסגרת החופשים בחגים ובחופש הגדול קיום פעילות אזורית במסגרת החופשים בחגים ובחופש הגדול

שוטף

25,000

ילדים ונוער

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

שוטף

50,000

הצגות, אטרקציות וימי כיף

רכזת חינוך חברתי א'-ו' ורכז מפעלים

טיול זריחה בציפורי בסוף החופש הגדול

שוטף

50,000

חיבור שכבת ו' לשכבה הבוגרת

טיול עלייה לנוער

רכזת חינוך חברתי א'-ו'

דיוק המערך הליווי של החינוך החברתי א' - ו'

פיתוח היישובים, הקהילות והמרחב

שוטף

10,000

מפגשים בשנה 7

פורום מדריכי א' - ו'

44 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator