עמק יזרעאל - לוח שנה תשע"ח 2017-2018

עמק יזרעאל 2017-2018 לוח שנה תשע״ח

תושבים יקרים, לוח השנה תשע"ח מציג את ענפי החקלאות של עמק יזרעאל.

המועצההאזוריתעמק יזרעאלהיאמהמועצותהאזוריותהחקלאיותהגדולות אלף דונמים, שרובם מעובדים. 350 בישראל. המועצה משתרעת על פני העשייה החקלאית בעמק מגוונת: רפתות ובעלי חיים, מטעים, ירקות, פלחה מתנובת החלב בישראל, מזון טרי, חקלאות אורגנית ויצור 20% . וכותנה מקומי בתחומי הגבינות, שמן הזית והיין – מקורם בעמק יזרעאל.

אבותינו עבדו את אדמת העמק לפני אלפי שנים. לפני יותר ממאה שנים, החלוצים חידשו את המסורת החקלאית במפעל ההתיישבות הציוני המודרני. חקלאי העמק מעבדים את האדמה ומפיקים ממנה חלב ודבש. את שדות העמק מעבדים באמצעות מיטב המיכון החקלאי, בשיטות מתקדמות ואקולוגיות. החקלאות שומרת על השטחים הפתוחים בעמק. בחוות הניסיונות ב"נווה יער" – חוקרים מפתחים תחומים שונים בחקלאות ומצעידים את הענף קדימה. ב"מרכז חקלאי העמק" מתקיימת עשייה מרובה ורב-תחומית לפיתוח המרחב החקלאי. עובדי המרכז פועלים למציאת פתרונות בחקלאות יעילה וסביבתית, עידוד שילובו של הדור הצעיר בחקלאות, הכשרות ייעודיות, מחקר ופיתוח, ופתרון סוגיות בתחומי המים והקרקע. צילומי החקלאות המרהיבים של הצלמת מרינה פורמן-לוי חושפים את העמק שלנו במלוא הדרו. בברכת שנה טובה - שנה פורה וגשומה, שנה של עשיה ושל הצלחה!

אייל בצר

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

2017 ספטמבר אלול-תשרי תשע"ח

שדות נהלל

ראשיתה של ההתיישבות היהודית בעמק החלה בראשית המאה הקודמת. גואל האדמות, יהושע חנקין רכש את קרקעות העמק. היישוב ). המתיישבים הראשונים – החלוצים, הקימו בעמק עוד קיבוצים ומושבים רבים 1911( הראשון לעלות על הקרקע היה קיבוץ מרחביה יישובים 7 , מושבים 14 , קיבוצים 15 – יישובים 40 – שהתבססו על חקלאות ובהמשך – הוקמו בעמק גם יישובים קהילתיים. היום בעמק יישובי מיעוטים, שיכון משפחות וכפר תקווה לבעלי צרכים מיוחדים. 2 , קהילתיים

סמינר פתיחת שנה צוותי הדרכה הכנה לטיולי פתיחת שנה צוותי הדרכה ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

יא 2

י 1

18:35 19:43

מסיבת חילוף גרעין עודד

ערב הוקרה לוותיקי העמק

יח 9

יז 8

7 טז

טו 6

יד 5

4 יג

3 יב

18:26 19:33

סיור סליחות י'-י"ב

סמינר מד"בים

כה

כד

14 כג

כב

כא 12

11 10 כ יט

16

15

13

18:16 19:24

ראש השנה

ראש השנה

ערב ראש השנה

ג

ב

21 א

כט 20

כח

18 17 כז כו

23

22

19

18:07 19:14

צום גדליה (נדחה)

ערב יום כיפור

יום כיפור

י

ט

28 ח

ז 27

ו ד 26 25 24 ה

30

29

17:57 19:04

2017 אוקטובר תשרי-חשוון תשע"ח

שדות נהלל

עמותת חקלאי העמק עוסקת בפיתוח חקלאות, מחקר ופיתוח אזורי, ייצוג ענפי במסגרת ועדות ענפיות, פיתוח משאבי מים, מיזמים בתחום החקלאות ומינוף התיירות החקלאית. עוד עוסקת העמותה בגיבוש הפורום וההנהגה החקלאית הצעירה של האזור, הכנת ניירות עמדה להתאחדות חקלאי ישראל, קורסים מקצועיים וכנסי עדכון והסברה לבעלי תפקידים. מרכז המחקר נוה יער, הינו מרכז המחקר הצפוני של מינהל המחקר החקלאי. מטרות היסוד של נוה יער הן קידום חקלאי ישראל בכלל וחקלאי האזור בפרט. כמו כן, המרכז מייעץ למו"פים האזוריים בצפון ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר בכל הנוגע למחקר, להדרכה, לתכנון ולפיתוח חקלאי וסביבתי בצפון.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

ערב סוכות

ב׳ דחוהמ״ס

א׳ דחוהמ״ס

סוכות

יז 7

טז 6

5 טו

יד 4

יג 3

2 יב

1 יא

17:48 18:55

הושענא רבה

ג׳ דחוהמ״ס

אסרו חג

שמחת תורה

ה׳ דחוהמ״ס

ד׳ דחוהמ״ס

יוסי יפה ט'-י"ב-בני המושבים

כד

כג

כב

כא

כ

9 יט

8 יח

14

13

12

11

10

17:39 18:47

טקס פתיחת שנה אזורי ד'-ט׳

חלוץ לטקס פתיחת שנה

פתיחת שנה״ל תשע״ח - מכללת ותיקי עמק יזרעאל

א

ל

19 כט

כח

כז 17

16 15 כו כה

21

20

18

17:31 18:39

קונצרט בגניגר

קונצרט בגזית

ח

ז

26 ו

ה

ד

23 22 ג ב

28

27

25

24

17:24 18:32

שעון חורף

יא ט 31 30 29 י

2017 נובמבר חשוון-כסלו תשע"ח

שדות בית שערים

היוצר שורות ישרות של גידולים GPS חקלאי העמק עומדים בחזית הטכנולוגית של המיכון החקלאי בישראל – טרקטורי הענק נהוגים על ידי חקלאים, מערכות השקייה מתקדמות וממשקים שעומדים בתיאום עם תחנות מטאורולוגיות כדי לבצע פעולות חקלאיות של עיבוד השדות ולייצר מזון ותוצרת טרייה, בריאה 21 בתנאי מזג אוויר אופטימלים. הטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת לחקלאי העמק לעמוד באתגרי המאה ה וזמינה לשווקים.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

כנס ט׳

יום הזכרון ליצחק רבין

טו 4

יד 3

2 יג

1 יב

16:17 17:25

שייקספיר מאוהב תיאטרון הבימה, אולם יפעת

שייקספיר מאוהב תיאטרון הבימה, אולם יפעת

כנס י"א תק"צ

כב

כא

כ

יט 8

יח 77

6 יז

5 טז

11

10

9

16:12 17:20

קונצרט בגניגר

סמינר אני והקבוצה לצוותי הדרכה

ערבהוקרה למתנדבי העמק ופרס העמק אולם יפעת

תערוכת ציור מכללת ותיקים

כט 18

כח

16 כז

כו

כה 14

13 12 כד כג

17

15

16:08 17:17

קונצרט בגזית

נרקיס מלך הביצה תיאטרון גושן, אולם יפעת

ז

ו

23 ה

ד

ג

20 19 ב א

25

24

22

21

16:05 17:14

30 יב

יא 29

י ח 28 27 26 ט

2017 דצמבר כסלו-טבת תשע"ח

שדות בית שערים

לצד כניסת מיכון חקלאי מתקדם, הרי שעבודת החקלאות דורשת גם כיום עבודת כפיים מאומצת – החקלאים מעבדים את הקרקע בטרקטורים ומחרשות, זורעים, מטפלים בבעלי החיים, הכל בשעות לא שגרתיות ובתנאי מזג אויר מאתגרים. חקלאות היא דרך חיים עבור משפחות רבות בעמק ובמשקים רבים נעזרים בפועלים שקוטפים, שותלים, מטפלים בבעלי חיים, בהשקייה ובמיכון. לצד עבודת החקלאי, עוד תעשייה תומכת שלמה סובבת את עבודת החקלאי – נהגים, מזריעים, אגרונומים, וטרינרים, מדריכים חקלאים, אנשי קירור, תפעול ואריזה ועוד.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

טיול ז׳-ח׳ דרום

יד 2

יג 1

16:04 17:13

תיאטרון במנהרה גשר, אולם יפעת ערב הנערה ז'-ט׳

תיאטרון במנהרה גשר, אולם יפעת

כא 9

כ

7 יט

יח 6

יז 5

4 טז

3 טו

8

16:04 17:14

ד׳ חנוכה

ג׳ חנוכה

ב׳ חנוכה

א׳ חנוכה

ערב חנוכה נר ראשון

קונצרט בגניגר

טיול חנוכה ומסע מנהיגים ט'-י"ב בני המושבים

כח

כז

14 כו

כה

כד 12 ז׳ חנוכה

11 10 כד כב

16

15

13

16:05 17:16

ח׳ חנוכה

ו׳ חנוכה

ה׳ חנוכה

טיול חנוכה ומסע מנהיגים ט'-י"ב בני המושבים

כנס י"ב –תק"צ

ה

ד

21 ג

ב

א

18 17 ל כט 25 31 24 ז יג ו

23

22

20

19

16:08 17:19

צום עשרה בטבת

ארבע עונות תזמורת וכבשה אחת הבמה הישראלית, אולם יפעת

קונצרט בגזית

יב

יא

י

ט

ח

16:13 17:23

30

29

28

27

26

2018 ינואר טבת-שבט תשע"ח

שדות בית שערים

שדות הירקות ומטעי הפירות, הגפנים והזיתים של העמק, החלב, הבשר הטרי, כל אלו מהווים את הבסיס לתזונה הישראלית – תוצרת בריאה מהתוצרת 97% . ואיכותית שמגדלים חקלאי העמק. התוצרת הנקטפת עוברת תוך מספר שעות לשווקים ומשם – לשולחן האוכל המשפחתי החקלאית הטרייה בישראל מיוצרת על ידי חקלאים, בכללם, חקלאי העמק שלנו.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

קונצרט בגניגר

יט 6

יח 5

4 יז

טז 3

טו 2

1 יד

16:18 17:28

ונצואלה להקת מחול בת-שבע, אולם מזרע

טיול חרמון אופציה א׳

כו

כה

כד

כג

כב 9

8 כא

כ

7

13

12

11

10

16:24 17:13

קונצרט בגזית

כנס ט׳

טיול בוץ ד'-ט׳

ד

ג

18 ב

א

כט 16

15 14 כח כז

20

19

17

16:30 17:39

דירה להשכיר להקת המחול הקיבוצית, אולם יפעת

אבודים ביונקרס תיאטרון באר שבע, אולם יפעת

אבודים ביונקרס תיאטרון באר שבע, אולם יפעת

יום הזכרון הבינלאומי לשואה

יא

י

25 ט

ח

ז

22 21 ו ה

27

26

24

23

16:37 17:45

ראש השנה לאילנות

טו

יד

יג

יב

31

30

29 28

2018 פברואר שבט-אדר תשע"ח

פריחת השקד במטע שריד

מרבית המטעים בעמק יזרעאל נטועים בשולי העמק, שם האדמה וניקוז המים מיטביים להתפתחות העצים. בעמק מגדלים שקדים, זיתים, הדרים וענבים ליין. ענף המטעים פועל ומעובד באמצעות טכנלוגיה ומיכון מתקדמים, תוך הקפדה על הדברה ביולוגית מתקדמת. המטעים בעמק יזרעאל מהווים לכל אורך השנה, ריאות ירוקות – בחודשי החורף פריחת השקדיות בעמק מקשטת את השדות ומושכת קהל רב שנהנה מהפריחה המרהיבה.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

סמינר מעורבות חברתית לצוותי הדרכה

הועידה הארצית של השומר הצעיר

יח 3

יז 2

טז 1

16:43 17:51

קונצרט בגניגר

2018 רעש לבן בכורה להקת המחול ורטיגו, אולם מזרע

כה

כד 9

8 כג

כב 7

כא 6

כ

4 יט

5

10

16:50 17:57

כטוב בעיניכם תיאטרון הקאמרי, אולם יפעת

כטוב בעיניכם תיאטרון הקאמרי, אולם יפעת

כנס ט׳

ב

א

15 ל

כט 14

כח 13

12 11 כז כו

17

16

16:56 18:03

רק רוצה לרקוד תיאטרון ארצי לנוער, אולם יפעת

טיול חרמון אופציה ב׳

קונצרט בגזית

ט

ח

22 ז

ו

ה

19 18 ד ג

24

23

21

20

17:02 18:09

תענית אסתר

יג

יב

יא

י

28

27

26 25

2018 מרץ אדר-ניסן תשע"ח

שדות אלונים

שנים על השטחים הפתוחים – המרחבים הירוקים משמשים ריאות ירוקות לכל העמק, 100 החקלאות בעמק יזרעאל שומרת כבר יותר מ מאפשרים שמירה על המגוון הביולוגי ומהווים מסדרונות אקולוגיים לאוכלוסיית חיות הבר ומינים שונים של בעלי חיים וכנף. שדות מעובדים תמיד נקיים יותר, מטופחים, שמורים ומפוקחים על ידי החקלאים השומרים על הקרקע. ביערות העמק רועים בעלי חיים המצמצמים את העשבייה ובכך מפחיתים סיכוי להתפשטות שריפות באזור.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

פורים

שושן פורים

טז 3

טו 2

יד 1

17:08 18:14

קונצרט בגניגר

יום האישה הבינלאומי

כנס משלבים הכנס השנתי כוחות- לעידוד יוזמות חברתיות בישובים

הכנה לטיול נודט׳ הכנה לטיול אביב ד'-ו'-צוותי הדרכה

כג

כב 9

8 כא

כ 7

יט 6

5 יח

4 יז

10

17:13 18:20

סיפור אהבה בשלושה פרקים תיאטרון הבימה, אולם יפעת

סיפור אהבה בשלושה פרקים תיאטרון הבימה, אולם יפעת

הקוסם מארץ עוץ תיאטרון השעה, אולם יפעת

הכנה למסע סיור וניווט צוותי הדרכה

א

כט 16

15 כח

כז

כו 13

12 11 כה כד

17

14

17:18 18:25

שעון קיץ

שתי מערכות להקת המחול לעיוור רועי אסף, אולם מזרע

טיול אביב ד׳

נודט׳

טיול אביב ה'-ו׳

ח

ז

22 ו

ה

ד

19 18 ג ב

24

23

21

20

18:24 19:30

קונצרט בגזית

פסח

ערב פסח

טיול אביב ה'-ו׳ טיול אביב ד׳

מסע סיור וניווט

טו

יד

יג

יב

יא

י

ט

31

30

29

28

27

26 25

18:29 19:35

2018 אפריל ניסן-אייר תשע"ח

שדות יפעת

נופי העמק – המרחבים הירוקים, שדות חומים וחרושים הממתינים לגשם, שיבולים זהובות, מרבדי כותנה לבנים ומטעי שקדיות חגיגיים מהווים תפאורה טבעית ועוצרת נשימה ליישובי העמק. מראה העמק משתנה בהתאם לעונות השנה – בקיץ חמניות צהובות, בסתיו כותנה, בחורף שדות ירוקים, באביב מרבדי פריחה עזים שמושכים המונים מכל רחבי הארץ.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

איסרו חג

שביעי של פסח

ה דחוה״מ

ד דחוה״מ

ג דחוה״מ

ב דחוה״מ

א דחוה״מ

מסע ים אל ים (ח') השומר הצעיר | מסע סיירים (ט') השומר הצעיר אתגר הכרמל (ז׳)

כב 7

כא 6

כ

יט 4

יח 3

2 יז

1 טז

5

18:33 19:40

רקדנית קטנה לאור הירח עם ניצה שאול תשרי, אולם יפעת

יום הזכרון לשואה ולגבורה

שרים לזכרם חדר אוכל גניגר

כט 14

כח

כז

כו

כה

9 כד

8 כג

13

12

11

10

18:38 19:46

טקס יום הזכרון לחללי העמק, אולם יפעת

יום העצמאות (מוקדם(

יום הזכרון (מוקדם(

ו

ה

19 ד

ג

ב 17

16 15 א ל

21

20

18

18:44 19:51

אנגינה פקטוריס תאטרון צוותא

אנגינה פקטוריס תאטרון צוותא

מרכז הערכה לשכבת ט׳

יום כדור הארץ

יג

יב

26 יא

י

ט

23 22 ח ז

28

27

25

24

18:49 19:57

פסח שני

טו יד 30 29

2018 מאי אייר-סיון תשע"ח

שדות העמק

בחודשי הסתיו, זורעים חקלאי העמק חיטה, שחת, בקיה וגידולים נוספים. חודשי החורף מרווים את השדות ונבטים ירוקים מבצבצים מהקרקע. בחודשי האביב החיטה עולה וצומחת ומזהיבה לקראת חג השבועות – חג הקציר. עשרות אלפי דונמים של פלחה מקשטים את העמק בשיבולים זהובות ומאוחר יותר, בקציר, בחבילות קש מסודרות. גידולי הפלחה משמשים למזון לבעלי חיים, מלאי חירום והגרעינים – לתעשיית הקמח.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

ל״ג בעומר

כ 5

יט 4

יח 3

יז 2

טז 1

18:54 20:03

פסטיבל חלב ודבש

כז

כו

10 כה

כד 9

כג 8

7 כב

6 כא

12

11

18:59 20:09

יום שחרור ירושלים

ערב שבועות

פתיחת חודש המורשת היהודית אמפי נהלל

פסטיבל חלב ודבש

ה

ד

17 ג

ב 16

א 15

14 13 כט כח

19

18

18:04 20:15

אסרו חג

שבועות

פסטיבל חלב ודבש

יב

יא

24 י

ט

ח

21 20 ז ו

26

25

23

22

19:09 20:20

אויב הציבור תיאטרון הקאמרי, אולם יפעת

אויב הציבור תיאטרון הקאמרי, אולם יפעת

31 יז

טז 30

טו יג 29 28 27 יד

2018 יוני סיון-תמוז תשע"ח

מאגר מזרע

בזכות מפעלי ההשבה - טיהור מי קולחין לשימוש חקלאי, משקים את מירב הגידולים החקלאים בעמק יזרעאל. בנוסף, בעמק מספר מאגרי מים שקולטים את מי הנגר – מי הגשמים. במהלך השנה, מאפשרים המאגרים השלמה של השקיית השדות.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

יט 2

יח 1

19:13 20:25

כו 9

כה 8

7 כד

כג 6

כב 5

4 כא

כ

3

19:17 20:29

ההצגה חייבת בית ליסין, להגמר אולם יפעת

ההצגה חייבת בית ליסין, להגמר אולם יפעת

ג

ב

14 א

ל 13

כט 12

11 10 כח כז

16

15

19:20 20:32

סיום שנה״ל בתיכונים

י

ט

21 ח

ז

ו

18 17 ה ד

23

22

20

19

19:21 20:34

סיום שנה״ל יסודיים

קורסי ט' בני המושבים

יז

טז

28 טו

יד 27

יג יא 26 25 24 יב

30

29

19:22 20:35

2018 יולי תמוז-אב תשע"ח

גידולי ירקות בעמק

בעמק יזרעאל מגדלים ירקות לתעשייה, ירקות טריים לשוק המקומי וירקות מיוחדים ואורגניים במשקים חקלאים מתמחים. לאורך השנה אפשר למצוא בשדות העמק עגבניות, אפונה, גזרים, בצלים, ברוקולי, כרוב, סלק ועוד. בחוות ובמשקים האורגניים שלל ירקות ופירות שצורכים תושבי העמק והאזור. חסות ועוד שלל ירוקים גדלים על מצע הידרופוני ויוצרים תוצרת מרהיבה.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

צום שבעה עשר בתמוז (נדחה)

קורסי ט' בני המושבים

כד 7

כג 6

כא 4

כ

2 יט

1 יח

5 כב

3

19:22 20:34

כח

כז

9 כו

8 כה

ב

א

כט

14

13

12

11

10

19:20 20:32

ערב תשעה באב

בשביל ישראל –השומר הצעיר מד"צופי ט' השומר הצעיר פרוייקט קייצות השומר הצעיר

ט

ח

19 ז

ו

ה 17

16 15 ד ג

21

20 טו באב

18

19:17 20:28

צוםתשעהבאב (נדחה)

בשביל ישראל –השומר הצעיר

מד"צופי ט' השומר הצעיר

פרוייקט קייצות השומר הצעיר

טז

טו

26 יד

יג

יב

23 22 יא י

28

27

25

24

19:12 20:23

יט יז 31 30 29 יח

2018 אוגוסט אב-אלול תשע"ח

שדות רמת דוד

רפתות, לולים ומשקי צאן הם מענפי החקלאות המשמעותיים ביותר בעמק – עמק יזרעאל מספקת באמצעות הרפתות הקיבוציות והמושביות מתנובת החלב בישראל. בעמק שוכנת מחלבת תנובה ורפתני העמק הם מהמובילים והמובילות בארץ בידע, מומחיות ונסיון בתחום. 20% כ עוד בעמק: לולי תרנגולות ותרנגולי הודו לפיטום ולרבייה.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

כג 4

כב 3

כא 2

כ

1

19:07 20:17

ל

כט 10

9 כח

כז 8

כו 7

6 כה

5 כד

11

19:01 20:10

ז

ו

16 ה

ד 15

ג 14

13 12 ב א

18

17

18:53 20:02

יד

יג

23 יב

יא

י

20 19 ט ח

25

24

22

21

18:45 19:53

מסע ״דרך ארץ״

כ

יט

יח

יז

טז

טו

31

30

29

28

27 26

2018 ספטמבר אלול-תשרי תשע"ח-תשע״ט

שדות כותנה בעמק

אלף דונמים של כותנה 35 - בלב העמק שוכנת מנפטת העמק – אחת משתי המנפטות היחידות הפועלות בארץ! המנפטה מעבדת סיבים של כ טון כותנה. המנפטה מעניקה שירות לכל חקלאי הצפון. בתקופת הקיץ פריחת הכותנה בשיאה – בשלהי הקיץ מתייבשת 18 - מהם מופקים כ עלוות השיח וצובעת את העמק בלבן. חבילות הכותנה הענקיות נאספות בשדה ומועברות למנפטה, משם, לאחר שהכותנה הופכת לסיבים, היא מיוצאת לרחבי העולם.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

כא 1

18:36 19:44

כח 8

כז 7

6 כו

כה 5

כד 4

3 כג

2 כב

18:27 19:35

צום גדליה

ראש השנה

ראש השנה

ערב ראש השנה

ו

ה

13 ד

ג 12

ב 11

א

9 כט

15

14

10

18:18 19:25

יום כיפור

ערב יום כיפור

יג 22 18:08 19:15

יב 21

20 יא

י

ט

17 16 ח ז

19

18

יד 23

ה׳ דחוהמ״ס

ד׳ דחוהמ״ס

ג׳ דחוהמ״ס

ב׳ דחוהמ״ס

א׳ דחוהמ״ס

סוכות

ערב סוכות

כ 29 17:59 19:06

יט

יח

יז

טז

טו

כא

28

27

26

25

24 30 הושענא רבה

מרינה פורמן – לוי צלמת ומרצה לצילום, תושבת נהלל, ילידת ברה"מ לשעבר. מצלמת את נופי העמק מזה שבע שנים. בעבודותיה מציגה את חיי היום יום של החקלאי, עונות השנה, חלקי היממה בטבע והדרה של החקלאות, נופי העמק והשדות. מרינה בוחרת בקפידה את מושאי הצילום שלה, במטרה לעורר בצופים רגש.

riki@eyz.org.il mifam@eyz.org.il toshko@mhk.co.il liat@mhk.co.il anaty@eyz.org.il naama@eyz.org.il katty@eyz.org.il nuritg@eyz.org.il orit@eyz.org.il doritd@eyz.org.il moran@eyz.org.il alon@eyz.org.il chenz@eyz.org.il anet@eyz.org.il hali@eyz.org.il

eyalb@eyz.org.il ido@eyz.org.il hanaf@eyz.org.il dantan@eyz.org.il shira@eyz.org.il racheliav@eyz.org.il asi@eyz.org.il ruth@eyz.org.il educsec@eyz.org.il tami@eyz.org.il sarit@eyz.org.il ester@eyz.org.il keren@eyz.org.il einat@eyz.org.il mdey@bezeqint.net haya@eyz.org.il tais@eyz.org.il kerenmk@eyz.org.il raya@eyz.org.il daliae@eyz.org.il gilg@eyz.org.il 6520000 -

6401406 6520110 6544759 6544769 6520702 6520078 6520080 6416024 6540495 6520103 6520010 6520700 6520709 6520091/3 6520082

פקס 6520001 6520008 6520008 6520010 6520018 6520111 6520726 6520098 6520045 6520055 6520013 6520066/7

מכללת ותיקים

אייל בצר - ראש המועצה - לשכה

מפעם

עידו דורי – מ"מ וסגן ראש המועצה

מרכז חקלאי העמק

חנה פרידמן – סגנית ראש המועצה

מרכז תעסוקה "מעברים בעמק״

דן תנחומא – מנכ"ל

מתנדבים

אגף כספים

נוער

מרכזיה

ספורט

דוברות / פניות הציבור

ספרייה אזורית - נהלל

אגף איכות הסביבה ותברואה

עמותת התיירות

אגף הנדסה ותשתיות

עמותת ותיקי עמק יזרעאל – סב יום

אגף חינוך

צעירים ומלגות

אגף כלכלי

רישוי עסקים

אגף קהילה ורווחה

6520076 6520086 6520102 9930493 6520063 6520126 6520043 6520780 6520051 6520023

רשותמקדמתאורחחייםפעילובריא

ארכיון

תחבורה

ביטחון

תרבות

בית האומנויות

המועצה הדתית

השירות הפסיכולוגי

04-6520100 מוקד המועצה www.eyz.org.il אתר המועצה

וטרינרית המועצה

Emek yizrael

יובלי העמק

עמק יזרעאל

04-6520000: פקס 04-6520111 : טל 1812003 עפולה 90000 . ת.ד

יזרעאלים, הוועדה לתכנון ולבניה

יישובים

עיצוב: מרוה מור איילון | צילום: מרינה פורמן-לוי | עריכה: רחלי אבידוב, דוברת המועצה הזכות לשינויים שמורה

מינהל הכנסות

Made with