עמק יזרעאל - לוח שנה תשע"ח 2017-2018

לצד כניסת מיכון חקלאי מתקדם, הרי שעבודת החקלאות דורשת גם כיום עבודת כפיים מאומצת – החקלאים מעבדים את הקרקע בטרקטורים ומחרשות, זורעים, מטפלים בבעלי החיים, הכל בשעות לא שגרתיות ובתנאי מזג אויר מאתגרים. חקלאות היא דרך חיים עבור משפחות רבות בעמק ובמשקים רבים נעזרים בפועלים שקוטפים, שותלים, מטפלים בבעלי חיים, בהשקייה ובמיכון. לצד עבודת החקלאי, עוד תעשייה תומכת שלמה סובבת את עבודת החקלאי – נהגים, מזריעים, אגרונומים, וטרינרים, מדריכים חקלאים, אנשי קירור, תפעול ואריזה ועוד.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

טיול ז׳-ח׳ דרום

יד 2

יג 1

16:04 17:13

תיאטרון במנהרה גשר, אולם יפעת ערב הנערה ז'-ט׳

תיאטרון במנהרה גשר, אולם יפעת

כא 9

כ

7 יט

יח 6

יז 5

4 טז

3 טו

8

16:04 17:14

ד׳ חנוכה

ג׳ חנוכה

ב׳ חנוכה

א׳ חנוכה

ערב חנוכה נר ראשון

קונצרט בגניגר

טיול חנוכה ומסע מנהיגים ט'-י"ב בני המושבים

כח

כז

14 כו

כה

כד 12 ז׳ חנוכה

11 10 כד כב

16

15

13

16:05 17:16

ח׳ חנוכה

ו׳ חנוכה

ה׳ חנוכה

טיול חנוכה ומסע מנהיגים ט'-י"ב בני המושבים

כנס י"ב –תק"צ

ה

ד

21 ג

ב

א

18 17 ל כט 25 31 24 ז יג ו

23

22

20

19

16:08 17:19

צום עשרה בטבת

ארבע עונות תזמורת וכבשה אחת הבמה הישראלית, אולם יפעת

קונצרט בגזית

יב

יא

י

ט

ח

16:13 17:23

30

29

28

27

26

Made with