עמק יזרעאל - לוח שנה תשע"ח 2017-2018

שדות הירקות ומטעי הפירות, הגפנים והזיתים של העמק, החלב, הבשר הטרי, כל אלו מהווים את הבסיס לתזונה הישראלית – תוצרת בריאה מהתוצרת 97% . ואיכותית שמגדלים חקלאי העמק. התוצרת הנקטפת עוברת תוך מספר שעות לשווקים ומשם – לשולחן האוכל המשפחתי החקלאית הטרייה בישראל מיוצרת על ידי חקלאים, בכללם, חקלאי העמק שלנו.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

קונצרט בגניגר

יט 6

יח 5

4 יז

טז 3

טו 2

1 יד

16:18 17:28

ונצואלה להקת מחול בת-שבע, אולם מזרע

טיול חרמון אופציה א׳

כו

כה

כד

כג

כב 9

8 כא

כ

7

13

12

11

10

16:24 17:13

קונצרט בגזית

כנס ט׳

טיול בוץ ד'-ט׳

ד

ג

18 ב

א

כט 16

15 14 כח כז

20

19

17

16:30 17:39

דירה להשכיר להקת המחול הקיבוצית, אולם יפעת

אבודים ביונקרס תיאטרון באר שבע, אולם יפעת

אבודים ביונקרס תיאטרון באר שבע, אולם יפעת

יום הזכרון הבינלאומי לשואה

יא

י

25 ט

ח

ז

22 21 ו ה

27

26

24

23

16:37 17:45

ראש השנה לאילנות

טו

יד

יג

יב

31

30

29 28

Made with