עמק יזרעאל - לוח שנה תשע"ח 2017-2018

שנים על השטחים הפתוחים – המרחבים הירוקים משמשים ריאות ירוקות לכל העמק, 100 החקלאות בעמק יזרעאל שומרת כבר יותר מ מאפשרים שמירה על המגוון הביולוגי ומהווים מסדרונות אקולוגיים לאוכלוסיית חיות הבר ומינים שונים של בעלי חיים וכנף. שדות מעובדים תמיד נקיים יותר, מטופחים, שמורים ומפוקחים על ידי החקלאים השומרים על הקרקע. ביערות העמק רועים בעלי חיים המצמצמים את העשבייה ובכך מפחיתים סיכוי להתפשטות שריפות באזור.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

פורים

שושן פורים

טז 3

טו 2

יד 1

17:08 18:14

קונצרט בגניגר

יום האישה הבינלאומי

כנס משלבים הכנס השנתי כוחות- לעידוד יוזמות חברתיות בישובים

הכנה לטיול נודט׳ הכנה לטיול אביב ד'-ו'-צוותי הדרכה

כג

כב 9

8 כא

כ 7

יט 6

5 יח

4 יז

10

17:13 18:20

סיפור אהבה בשלושה פרקים תיאטרון הבימה, אולם יפעת

סיפור אהבה בשלושה פרקים תיאטרון הבימה, אולם יפעת

הקוסם מארץ עוץ תיאטרון השעה, אולם יפעת

הכנה למסע סיור וניווט צוותי הדרכה

א

כט 16

15 כח

כז

כו 13

12 11 כה כד

17

14

17:18 18:25

שעון קיץ

שתי מערכות להקת המחול לעיוור רועי אסף, אולם מזרע

טיול אביב ד׳

נודט׳

טיול אביב ה'-ו׳

ח

ז

22 ו

ה

ד

19 18 ג ב

24

23

21

20

18:24 19:30

קונצרט בגזית

פסח

ערב פסח

טיול אביב ה'-ו׳ טיול אביב ד׳

מסע סיור וניווט

טו

יד

יג

יב

יא

י

ט

31

30

29

28

27

26 25

18:29 19:35

Made with