עמק יזרעאל - לוח שנה תשע"ח 2017-2018

תושבים יקרים, לוח השנה תשע"ח מציג את ענפי החקלאות של עמק יזרעאל.

המועצההאזוריתעמק יזרעאלהיאמהמועצותהאזוריותהחקלאיותהגדולות אלף דונמים, שרובם מעובדים. 350 בישראל. המועצה משתרעת על פני העשייה החקלאית בעמק מגוונת: רפתות ובעלי חיים, מטעים, ירקות, פלחה מתנובת החלב בישראל, מזון טרי, חקלאות אורגנית ויצור 20% . וכותנה מקומי בתחומי הגבינות, שמן הזית והיין – מקורם בעמק יזרעאל.

אבותינו עבדו את אדמת העמק לפני אלפי שנים. לפני יותר ממאה שנים, החלוצים חידשו את המסורת החקלאית במפעל ההתיישבות הציוני המודרני. חקלאי העמק מעבדים את האדמה ומפיקים ממנה חלב ודבש. את שדות העמק מעבדים באמצעות מיטב המיכון החקלאי, בשיטות מתקדמות ואקולוגיות. החקלאות שומרת על השטחים הפתוחים בעמק. בחוות הניסיונות ב"נווה יער" – חוקרים מפתחים תחומים שונים בחקלאות ומצעידים את הענף קדימה. ב"מרכז חקלאי העמק" מתקיימת עשייה מרובה ורב-תחומית לפיתוח המרחב החקלאי. עובדי המרכז פועלים למציאת פתרונות בחקלאות יעילה וסביבתית, עידוד שילובו של הדור הצעיר בחקלאות, הכשרות ייעודיות, מחקר ופיתוח, ופתרון סוגיות בתחומי המים והקרקע. צילומי החקלאות המרהיבים של הצלמת מרינה פורמן-לוי חושפים את העמק שלנו במלוא הדרו. בברכת שנה טובה - שנה פורה וגשומה, שנה של עשיה ושל הצלחה!

אייל בצר

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

Made with