עמק יזרעאל - לוח שנה תשע"ח 2017-2018

בזכות מפעלי ההשבה - טיהור מי קולחין לשימוש חקלאי, משקים את מירב הגידולים החקלאים בעמק יזרעאל. בנוסף, בעמק מספר מאגרי מים שקולטים את מי הנגר – מי הגשמים. במהלך השנה, מאפשרים המאגרים השלמה של השקיית השדות.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

יט 2

יח 1

19:13 20:25

כו 9

כה 8

7 כד

כג 6

כב 5

4 כא

כ

3

19:17 20:29

ההצגה חייבת בית ליסין, להגמר אולם יפעת

ההצגה חייבת בית ליסין, להגמר אולם יפעת

ג

ב

14 א

ל 13

כט 12

11 10 כח כז

16

15

19:20 20:32

סיום שנה״ל בתיכונים

י

ט

21 ח

ז

ו

18 17 ה ד

23

22

20

19

19:21 20:34

סיום שנה״ל יסודיים

קורסי ט' בני המושבים

יז

טז

28 טו

יד 27

יג יא 26 25 24 יב

30

29

19:22 20:35

Made with