עמק יזרעאל - לוח שנה תשע"ח 2017-2018

רפתות, לולים ומשקי צאן הם מענפי החקלאות המשמעותיים ביותר בעמק – עמק יזרעאל מספקת באמצעות הרפתות הקיבוציות והמושביות מתנובת החלב בישראל. בעמק שוכנת מחלבת תנובה ורפתני העמק הם מהמובילים והמובילות בארץ בידע, מומחיות ונסיון בתחום. 20% כ עוד בעמק: לולי תרנגולות ותרנגולי הודו לפיטום ולרבייה.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

כג 4

כב 3

כא 2

כ

1

19:07 20:17

ל

כט 10

9 כח

כז 8

כו 7

6 כה

5 כד

11

19:01 20:10

ז

ו

16 ה

ד 15

ג 14

13 12 ב א

18

17

18:53 20:02

יד

יג

23 יב

יא

י

20 19 ט ח

25

24

22

21

18:45 19:53

מסע ״דרך ארץ״

כ

יט

יח

יז

טז

טו

31

30

29

28

27 26

Made with