עמק יזרעאל - לוח שנה תשע"ח 2017-2018

אלף דונמים של כותנה 35 - בלב העמק שוכנת מנפטת העמק – אחת משתי המנפטות היחידות הפועלות בארץ! המנפטה מעבדת סיבים של כ טון כותנה. המנפטה מעניקה שירות לכל חקלאי הצפון. בתקופת הקיץ פריחת הכותנה בשיאה – בשלהי הקיץ מתייבשת 18 - מהם מופקים כ עלוות השיח וצובעת את העמק בלבן. חבילות הכותנה הענקיות נאספות בשדה ומועברות למנפטה, משם, לאחר שהכותנה הופכת לסיבים, היא מיוצאת לרחבי העולם.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

כא 1

18:36 19:44

כח 8

כז 7

6 כו

כה 5

כד 4

3 כג

2 כב

18:27 19:35

צום גדליה

ראש השנה

ראש השנה

ערב ראש השנה

ו

ה

13 ד

ג 12

ב 11

א

9 כט

15

14

10

18:18 19:25

יום כיפור

ערב יום כיפור

יג 22 18:08 19:15

יב 21

20 יא

י

ט

17 16 ח ז

19

18

יד 23

ה׳ דחוהמ״ס

ד׳ דחוהמ״ס

ג׳ דחוהמ״ס

ב׳ דחוהמ״ס

א׳ דחוהמ״ס

סוכות

ערב סוכות

כ 29 17:59 19:06

יט

יח

יז

טז

טו

כא

28

27

26

25

24 30 הושענא רבה

Made with