עמק יזרעאל - לוח שנה תשע"ח 2017-2018

riki@eyz.org.il mifam@eyz.org.il toshko@mhk.co.il liat@mhk.co.il anaty@eyz.org.il naama@eyz.org.il katty@eyz.org.il nuritg@eyz.org.il orit@eyz.org.il doritd@eyz.org.il moran@eyz.org.il alon@eyz.org.il chenz@eyz.org.il anet@eyz.org.il hali@eyz.org.il

eyalb@eyz.org.il ido@eyz.org.il hanaf@eyz.org.il dantan@eyz.org.il shira@eyz.org.il racheliav@eyz.org.il asi@eyz.org.il ruth@eyz.org.il educsec@eyz.org.il tami@eyz.org.il sarit@eyz.org.il ester@eyz.org.il keren@eyz.org.il einat@eyz.org.il mdey@bezeqint.net haya@eyz.org.il tais@eyz.org.il kerenmk@eyz.org.il raya@eyz.org.il daliae@eyz.org.il gilg@eyz.org.il 6520000 -

6401406 6520110 6544759 6544769 6520702 6520078 6520080 6416024 6540495 6520103 6520010 6520700 6520709 6520091/3 6520082

פקס 6520001 6520008 6520008 6520010 6520018 6520111 6520726 6520098 6520045 6520055 6520013 6520066/7

מכללת ותיקים

אייל בצר - ראש המועצה - לשכה

מפעם

עידו דורי – מ"מ וסגן ראש המועצה

מרכז חקלאי העמק

חנה פרידמן – סגנית ראש המועצה

מרכז תעסוקה "מעברים בעמק״

דן תנחומא – מנכ"ל

מתנדבים

אגף כספים

נוער

מרכזיה

ספורט

דוברות / פניות הציבור

ספרייה אזורית - נהלל

אגף איכות הסביבה ותברואה

עמותת התיירות

אגף הנדסה ותשתיות

עמותת ותיקי עמק יזרעאל – סב יום

אגף חינוך

צעירים ומלגות

אגף כלכלי

רישוי עסקים

אגף קהילה ורווחה

6520076 6520086 6520102 9930493 6520063 6520126 6520043 6520780 6520051 6520023

רשותמקדמתאורחחייםפעילובריא

ארכיון

תחבורה

ביטחון

תרבות

בית האומנויות

המועצה הדתית

השירות הפסיכולוגי

04-6520100 מוקד המועצה www.eyz.org.il אתר המועצה

וטרינרית המועצה

Emek yizrael

יובלי העמק

עמק יזרעאל

04-6520000: פקס 04-6520111 : טל 1812003 עפולה 90000 . ת.ד

יזרעאלים, הוועדה לתכנון ולבניה

יישובים

עיצוב: מרוה מור איילון | צילום: מרינה פורמן-לוי | עריכה: רחלי אבידוב, דוברת המועצה הזכות לשינויים שמורה

מינהל הכנסות

Made with