עמק יזרעאל - לוח שנה תשע"ח 2017-2018

ראשיתה של ההתיישבות היהודית בעמק החלה בראשית המאה הקודמת. גואל האדמות, יהושע חנקין רכש את קרקעות העמק. היישוב ). המתיישבים הראשונים – החלוצים, הקימו בעמק עוד קיבוצים ומושבים רבים 1911( הראשון לעלות על הקרקע היה קיבוץ מרחביה יישובים 7 , מושבים 14 , קיבוצים 15 – יישובים 40 – שהתבססו על חקלאות ובהמשך – הוקמו בעמק גם יישובים קהילתיים. היום בעמק יישובי מיעוטים, שיכון משפחות וכפר תקווה לבעלי צרכים מיוחדים. 2 , קהילתיים

סמינר פתיחת שנה צוותי הדרכה הכנה לטיולי פתיחת שנה צוותי הדרכה ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

יא 2

י 1

18:35 19:43

מסיבת חילוף גרעין עודד

ערב הוקרה לוותיקי העמק

יח 9

יז 8

7 טז

טו 6

יד 5

4 יג

3 יב

18:26 19:33

סיור סליחות י'-י"ב

סמינר מד"בים

כה

כד

14 כג

כב

כא 12

11 10 כ יט

16

15

13

18:16 19:24

ראש השנה

ראש השנה

ערב ראש השנה

ג

ב

21 א

כט 20

כח

18 17 כז כו

23

22

19

18:07 19:14

צום גדליה (נדחה)

ערב יום כיפור

יום כיפור

י

ט

28 ח

ז 27

ו ד 26 25 24 ה

30

29

17:57 19:04

Made with