עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

ההבטחות שניתנו למתיישבים

משמאל: רביוב. מימין: ליפא סולומון

המתיישבים הראשונים עלו מרומניה על-ידי ההסתדרות הציונית ובתיהם נבנו לצד הרכבת. אחריהם עלו הקווקזים והכורדים ובתיהם נבנו בצד | כפר ברוך .1930 הקישון. השפה היתה שונה וכך גם המנהגים, המאכלים ונוסח התפילה. בשלוש השנים הראשונות לכל צד היה ועד משלו. הוועדים התאחדו בשנת על-ידי קבוצת עולים בלתי מפלגתיים מטרנסילבניה ונקרא בראשית דרכו "מושב הטרנסילבנים". המתיישבים קיבלו 1924 נוסד בשנת | כפר גדעון הבטחות רבות שבאו לידי ביטוי בציור: עפולה, עיר העתיד, חיפה קרובה וגם טבריה, עיר הקודש אינה רחוקה.

Made with FlippingBook Annual report