עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

)1937( צילומו של פישל אולדק והלוגו שעוצב

לא היה מחובר לחשמל, למים ולביוב. עם השנים הפך לבית ספר ניסויי 1957 בית הספר היסודי בכפר שהוקם בבית הקברות בשנת | מנשיה זבדה המשלב גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, מכל האזור. בית הספר פועל לפי עקרונות שנקבעו על-ידי רחאב עבד אל חלים, המקימה והמנהלת. ), שימש השראה ללוגו של המושב. הלוגו עוצב לכבוד 1937( צילומו של פישל אולדק, מראשוני המושב, בעבודת חריש קל עם פרדות | מושב מרחביה חג השמונים של מרחביה.

Made with FlippingBook Annual report