עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

2020 אפריל ניסן - אייר תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

טיול אביב ד'-ו'

טיול אביב ד'-ו'

טיול נודט טיול אביב ד'-ו'

טיול נודט

3

2

1

4

צו 18:31 19:40

ט' ניסן

ח' ניסן

ז' ניסן

י' ניסן

מסע סיור וניווט ע"ש ארז גרשטיין

מסע סיור וניווט ע"ש ארז גרשטיין

מסע סיור וניווט ע"ש ארז גרשטיין

ב' דחוה"מ

א' דחוה"מ

פסח

ערב פסח

11 יז' ניסן

10

9

8

7

6

5

פסח 19:44

פסח 18:35

18:36 19:45

טז' ניסן

טו' ניסן

יד' ניסן

יג' ניסן

יב' ניסן

יא' ניסן

אסרו חג מימונה

שביעי של פסח

ה' דחוה"מ

ד' דחוה"מ

ג' דחוה"מ

18

17

16

15

14 כ' ניסן

13

12

שמיני 18:41 19:51

18:39 19:49

כד' ניסן

כג' ניסן

כב' ניסן

כא' ניסן

יט' ניסן

יח' ניסן

שרים לזכרם

יום הזכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה

ראש חודש

25 א' אייר

24 ל' ניסן

23

22

21

20

19

ותזריע מצורע 18:46 19:57

כט' ניסן

כח' ניסן

כז' ניסן

כו' ניסן

כה' ניסן

יום העצמאות

יום הזכרון לחללי צה"ל

ערב יום הזכרון לחללי צה"ל

29

30 ו' אייר

28 ד' אייר

27 ג' אייר

26 ב' אייר

ה' אייר

Made with FlippingBook Annual report