עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

2020 יולי תמוז - אב תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

פעילות קיץ אזורית

3

2

1

4

בלק 19:21 20:35

יא' תמוז

יב' תמוז

י' תמוז

ט' תמוז

פעילות קיץ אזורית

11

10

9

8

7

6

5

פנחס 19:20 20:33

יט' תמוז

יח' תמוז

יז' תמוז

טז' תמוז

טו' תמוז

יד' תמוז

יג' תמוז

פעילות קיץ אזורית

18

17

16

15

14

13

12 כ' תמוז

מטות מסעי 19:18 20:30

כו' תמוז

כה' תמוז

כד' תמוז

כג' תמוז

כב' תמוז

כא' תמוז

פעילות קיץ אזורית

25 ד' אב

24 ג' אב

23 ב' אב

22 א' אב

21

20

19

דברים 19:14 20:25

כט' תמוז

כח' תמוז

כז' תמוז

ראש חודש

צום תשעה באב חג הקורבן

ערב תשעה באב

חג הקורבן

28 ז' אב

27 ו' אב

26 ה' אב

31 י' אב

30 ט' אב

29 ח' אב

Made with FlippingBook Annual report