עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

סיפורו של שם המושב

15.8.1984 טקס העליה על הקרקע

נותרו במושב שתי 1918 על חורבות הכפר הערבי תל-עדס כיישוב של השומר. בשנת 1913 המושב "תל עדש" הוקם בשנת | תל עדשים משפחות, שהגיעו מזכרון יעקב ומפתח תקווה. 40 , הוקם המושב "תל עדשים" על ידי קבוצה של 1923 משפחות בלבד ובשנת . בטקס העלייה לקרקע נכח ראש 1981 ועלה לקרקע בשנת 1977 היישוב הקהילתי הראשון בישראל, החל את צעדי גיבושו בשנת | תמרת הממשלה שמעון פרס ז"ל. תכנית הקמת היישוב התבססה על התחייבות שלא להיעזר בכספים ציבוריים.

Made with FlippingBook Annual report