עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

2020 אוגוסט אב - אלול תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

חג הקורבן

1

ואתחנן 19:09 20:19

יא' אב

חג הקורבן

חג הקורבן

פעילות קיץ אזורית

8

7

6

5

4

3

2

עקב 19:03 20:12

יח' אב

יז' אב

טז' אב

טו' אב

יד' אב

יג' אב

יב' אב

פעילות קיץ אזורית

15 כה' אב

14 כד' אב

13 כג' אב

12 כב' אב

11 כא' אב

10 כ' אב

9

ראה 18:55 20:04

יט' אב

פעילות קיץ אזורית

22 ב' אלול

21 א' אלול

20 ל' אב

19 כט' אב

18 כח' אב

17 כז' אב

16 כו' אב

שופטים 18:48 19:56

ראש חודש

24 31 ד' אלול יא' אלול

23 30 ג' אלול י' אלול

פעילות קיץ אזורית

29

25

28

27 ז' אלול

26 ו' אלול

כי תצא 18:39 19:46

ט' אלול

ה' אלול

ח' אלול

Made with FlippingBook Annual report