עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

ל לוֹגוֹ ֶ פּוּרוֹ שׁ ִ ס

היו בעמק יזרעאל שתי מועצות אזוריות: המועצה האזורית "קישון" בחלקו המערבי של העמק והמועצה האזורית "יזרעאל" 1980 עד שנת בחלקו המזרחי. לכל מועצה היה סמל משלה.

סמליל (לוגו) המועצה האזורית "קישון"

סמליל (לוגו) המועצה האזורית "יזרעאל"

סמליל (לוגו) המועצה האזורית "עמק יזרעאל" כפי שעוצב על ידי יעל פלק

את סמלה של מועצת "יזרעאל" עיצב אברהם אמרנט (טושק) חבר קיבוץ מזרע, שנחשב ל"אמן הבית" של המועצה ונרתם לכל קריאה. על מעשה עיצוב סמלה של מועצת "קישון" לא ניתן למצוא מידע בין דפי הארכיון. עם איחוד שתי המועצות למועצה אחת – המועצה האזורית עמק יזרעאל, נקבע באחת מישיבות הנהלת המועצה כי יש לפנות לאנשים שיגישו ל"י למעצב הלוגו שייבחר. 5,000 הצעות ללוגו, מבלי לשרטט עקרונות, עליהם יהיה מושתת הלוגו החדש. הוצע אף פרס כספי בגובה למרכיבי הלוגו: 2006 בינואר 8 הלוגו שנבחר ומלווה אותנו מאז, עוצב בידי הגרפיקאית יעל פלק ממושב מרחביה, שהתייחסה במכתבה מיום איחוד שתי הרשויות, עמק, נחל, שדות, צמיחה וזריחה.

Made with FlippingBook Annual report