עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

שער הכניסה לבלפוריה שהוצב 1925 לכבוד ביקורו של בלפור

מאבני הכפר ג'דה

בקיבוץ אלונים בתי אבן, אשר בנה משה יפה מבית זייד. האבנים נלקחו, בחלקן, מהמבנים של האריסים שהתגוררו ברמת ישי, בכפר הערבי | אלונים ג'דה של פעם. מטה הפלמ"ח ואחדות מיחידותיו חנו והתאמנו באלונים, במשך תקופה ארוכה. שיר הפלמ"ח נכתב בעת שהות אנשי פלוגה א' באלונים, על ידי זרובבל גלעד. שנים להצהרת בלפור. המושב קרוי על שמו של שר החוץ הבריטי ארתור ג'ימס בלפור, 5 במלאת 1922 בנובמבר 2- מושב עובדים שנוסד ב | בלפוריה החתום על ההצהרה.

Made with FlippingBook Annual report