עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

1925 בית לחם הטמפלרית

שייקה הוכמן 1937 בעת הקמת קו מקורות

). עם פרוץ מלחמת העולם השניה, הזדהו הטמפלרים עם המשטר 1906( המושב הוקם על-ידי הכת הטמפלרית בשנת תרס"ו | בית לחם הגלילית .1938 על ידי קבוצת בני נוער "החורש" שעלו מוינה בשנת 1948 הנאצי ועל כן גורשו לאוסטרליה. המושב יושב מחדש בשנת יושב מחדש על ידי אנשי "ארגון אפרים". 1936 כישוב ארצי על ידי קהילה מיוגוסלביה. בשנת 1926 בית שערים עלה לראשונה בשנת | בית שערים . משרד החברה הוקם בבית שערים, משם ניהל את החברה לוי אשכול. 1937 אנשי בית שערים היו מראשוני עובדי חברת מקורות שקמה בשנת

Made with FlippingBook Annual report