עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

מגדל הגמל

כשחש לעזרת קיבוץ אלונים. על הגבעה הוקם פסל בדמותו, שנוצר 1938 אלכסנדר זייד, ממייסדי ארגון השמירה "בר גיורא", נרצח בשנת | בית זייד ניסו לגנוב את הפסל ששוקם על ידי המועצה האזורית עמק יזרעאל. 2007 נוצק מחדש בברונזה. בשנת 1977 מבטון יצוק. בשנת ושימש 1936 מגדל הגמל נבנה מכספי הקק"ל, תורמים מאנגליה וקיבוץ גניגר. המגדל תוכנן על ידי האדריכלים יוחנן רטנר ועמנואל ילן בשנת | גניגר כמקום תצפית ושמירה על הכביש המחבר את ישובי עמק יזרעאל ועל יער בלפור.

Made with FlippingBook Annual report