עמק יזרעאל - לוח שנה תש"פ 2019-2020

2019 נובמבר חשון - כסלו תש"פ

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

2

1

נח 16:19 17:27

ד' חשון

ג' חשון

ערב הוקרה למתנדבי העמק ופרס העמק

פרפר נחמד תיאטרון המדיטק

9

8

7

6

5

4

3

לך לך 16:13 17:22

יא' חשון

י' חשון

ט' חשון

ח' חשון

ז' חשון

ו' חשון

ה' חשון

רודף העפיפונים גשר

רודף העפיפונים גשר

איינשטיין תיאטרון המדיטק

יום הזכרון ליצחק רבין

16

15

14

13

12

11

10

וירא 16:09 17:18

יח' חשון

יז' חשון

טז' חשון

טו' חשון

יד' חשון

יג' חשון

יב' חשון

ערב הוקרה לוותיקי העמק עם אסף אשתר

23

22

21

20

19

18

17

חיי שרה 16:05 17:15

כה' חשון

כד' חשון

כג' חשון

כב' חשון

כא' חשון

כ' חשון

יט' חשון

קול המוסיקה הקאמרית בגזית

ארבע הבלט הישראלי

כ"ט בנובמבר

חג הסיגד

30

29

28

27

26

25

24

תולדות 16:03 17:14

ב' כסלו

א' כסלו

ל' חשון

כט' חשון

כח' חשון

כז' חשון

כו' חשון

ראש חודש

Made with FlippingBook Annual report