עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"א 2020-2021

חמישי 12 2020 דצמבר שישי שבת

כסלו תשפ"א - טבת תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

וישלח 16:12 17:12

2

1

30

29

5

4

3

יט' כסלו

יח' כסלו

יז' כסלו

טז' כסלו

טו' כסלו

יד' כסלו

יג' כסלו

12 וישב 16:13 17:14 מקץ 16:16 17:16 19 26 ויגש 16:19 17:20

ערב חנוכה נר ראשון

חנוכה

חנוכה

11

10

9

8

7

6

כו' כסלו

כה' כסלו

כד' כסלו

כג' כסלו

כב' כסלו

כא' כסלו

כ' כסלו

ראש חודש

חנוכה נר אחרון

חנוכה

חנוכה

חנוכה

חנוכה

חנוכה

18 ג' טבת

17

16

15

14

13

ד' טבת

ב' טבת

א' טבת

כט' כסלו

כח' כסלו

כז' כסלו

ערב חג המולד צום עשרה בטבת חג המולד

25 י' טבת

24

23

22 ז' טבת

21 ו' טבת

20

יא' טבת

ט' טבת

ח' טבת

ה' טבת

2

1

31

30

29

28

27

יח' חשון

יז' חשון

טז' חשון

טו' חשון

יד' חשון

יג' כסלו

יב' טבת

Made with FlippingBook Publishing Software