עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"א 2020-2021

חמישי 02 2021 פברואר שישי שבת

שבט תשפ"א - אדר תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

יתרו 16:55 17:53

3

2

1

31

6

5

4

כד' שבט משפטים 17:02 17:59

כג' שבט

כב' שבט

כא' שבט

כ' שבט

יט' שבט

יח' שבט

יום המשפחה

ראש חודש

13 א' אדר תרומה 17:08 18:04

12

11

10

9

8

7

ל' שבט

כט' שבט

כח' שבט

כז' שבט

כו' שבט

כה' שבט

יום האהבה (ולנטיין)

20

19 ז' אדר

18 ו' אדר

17

16 ד' אדר

15 ג' אדר

14 ב' אדר

ח' אדר

ה' אדר

תצווה 17:14 18:10

תענית אסתר

שושן פורים

פורים

27

26

25

24

23

22 י' אדר

21

טו' אדר

יד' אדר

יג' אדר

יב' אדר

יא' אדר

ט' אדר

שושן פורים יום האישה הבינ"ל

6

5

4

3

2

1

28

יב' שבט

יב' שבט

יב' שבט

יב' שבט

יב' שבט

יב' שבט

יא' שבט

Made with FlippingBook Publishing Software