עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"א 2020-2021

חמישי 04 2021 אפריל שישי שבת

ניסן תשפ"א - אייר תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

18:40 19:36

שביעי של פסח

ה דחוה"מ

ד דחוה"מ

31

30 יז' ניסן

29

28

3

2

1

כא' ניסן

כ' ניסן

יט' ניסן

יח' ניסן

טז' ניסן

טו' ניסן

שמיני 18:45 19:42

יום הזכרון לשואה ולגבורה (הוקדם)

חג הפסחא

איסרו חג חג הפסחא

10

9

8

7

6

5

4

כח' ניסן

כז' ניסן

כו' ניסן

כה' ניסן

כד' ניסן

כג' ניסן

כב' ניסן

ראש חודש

תזריע מצורע 18:50 19:47

יום העצמאות (הוקדם)

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

תחילת צום הרמאדן

17

16 ד' אייר

15 ג' אייר

14

13

12 ל' ניסן

11

ה' אייר

ב' אייר

א' אייר

כט' ניסן

אחרי מות קדושים 18:55 19:53

24

23

22 י' אייר

21

20

19 ז' אייר

18 ו' אייר

יב' אייר

יא' אייר

ט' אייר

ח' אייר

ל"ג בעומר

ערב ל"ג בעומר

1

30

29

28

27

26

25

כא' ניסן

יח' אייר

יז' אייר

טז' אייר

טו' אייר

יד' אייר

יג' אייר

Made with FlippingBook Publishing Software