עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"א 2020-2021

חמישי 05 2021 מאי שישי שבת

אייר תשפ"א - סיוון תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

אמור 19:00 19:58

28

27

26

25

1

30

29 יז' אייר

יט' אייר

יח' אייר

טז' אייר

טו' אייר

יד' אייר

יג' אייר

בהר בחוקותי 19:05 20:04

8

7

6

5

4

3

2

כו' אייר

כה' אייר

כד' אייר

כג' אייר

כב' אייר

כא' אייר

כ' אייר

ראש חודש

במדבר 19:10 20:10

עיד אל פיטר

עיד אל פיטר

עיד אל פיטר

יום שחרור ירושלים

15

14 ג' סיוון

13

12

11

10

9

ד' סיוון

ב' סיוון

א' סיוון

כט' אייר

כח' אייר

כז' אייר

לעומר 49

נשא 19:15 20:16

20:12

19:12

איסרו חג

שבועות

ערב שבועות

22

21 י' סיוון

20

19

18 ז' סיוון

17 24 ו' סיוון יג' סיוון

16 23 ה' סיוון יב' סיוון

יא' סיוון בהעלותך 19:20 20:21

ט' סיוון

ח' סיוון

29

28

27

26

25

30

31

יח' סיוון

יז' סיוון

טז' סיוון

טו' סיוון

יד' סיוון

יט' סיוון

כ' סיוון

Made with FlippingBook Publishing Software