עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

ראשון שישי שבת 01 30 31 1 2 9 16 23 30 31 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 כט' טבת ז' שבט יד' שבט כא' שבט כח' שבט כט' שבט ב' שבט ט' שבט טז' שבט כג' שבט כו' טבת ד' שבט יא' שבט יח' שבט כה' שבט א' שבט ח' שבט טו' שבט כב' שבט ג' שבט י' שבט יז' שבט כד' שבט כז' טבת ה' שבט יב' שבט יט' שבט כו' שבט כח' טבת ו' שבט יג' שבט כ' שבט כז' שבט ראש השנה לאילנות וארא 16:14 17:24 בא 16:19 17:29 יתרו 16:32 17:41 משפטים 16:39 17:47 בשלח 16:25 17:35 26 27 28 29 כב' טבת כד' טבת כג' טבת כה' טבת 2022 ינואר טבת תשפ"ב - שבט תשפ"ב ראש חודש ראש השנה האזרחית )4 גדר חיה ( תיאטרון הקאמרי תוכי שם שם תיאטרון גושן )4 גדר חיה ( תיאטרון הקאמרי קול המוסיקה )4 הקאמרית ( קיבוץ גזית שני שלישי רביעי חמישי

Made with FlippingBook flipbook maker