עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

ראשון שישי שבת 03 3 4 5 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 9 16 23 30 10 17 24 31 11 18 25 12 19 26 2 1 ג' אדר ב' י' אדר ב' יז' אדר ב' כד' אדר ב' ה' אדר ב' יב' אדר ב' יט' אדר ב' כו' אדר ב' ל' אדר א' ז' אדר ב' יד' אדר ב' כא' אדר ב' כח' אדר ב' ד' אדר ב' יא' אדר ב' יח' אדר ב' כה' אדר ב' ו' אדר ב' יג' אדר ב' כ' אדר ב' כז' אדר ב' א' אדר ב' ח' אדר ב' טו' אדר ב' כב' אדר ב' כט' אדר ב' ב' אדר ב' ט' אדר ב' טז' אדר ב' כג' אדר ב' כג' אדר ב' פקודי 17:09 18:16 ויקרא 17:15 18:21 שמיני 18:25 19:31 צו 17:20 18:26 27 28 1 2 כו' אדר א' כח' אדר א' כז' אדר א' כט' אדר א' 2022 מרץ אדר תשפ"ב - ניסן תשפ"ב ראש חודש שעון קיץ תענית אסתר פורים שושן פורים )6 הדירה של רוזה ( תיאטרון באר שבע מלך היער תיאטרון גושן )6 הדירה של רוזה ( תיאטרון באר שבע קול המוסיקה ) 6 הקאמרית ( קיבוץ גזית האקתון חינוך האקתון חינוך שני שלישי רביעי חמישי

Made with FlippingBook flipbook maker