עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

ראשון שישי שבת 04 31 1 2 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 9 16 23 30 29 ב' ניסן ט' ניסן טז' ניסן כג' ניסן ד' ניסן יא' ניסן יח' ניסן כד' ניסן כח' אדר ב' ו' ניסן יג' ניסן כ' ניסן כז' ניסן ג' ניסן י' ניסן יז' ניסן כד' ניסן ה' ניסן יב' ניסן יט' ניסן כו' ניסן כט' אדר ב' ז' ניסן יד' ניסן כא' ניסן כח' ניסן א' ניסן ח' ניסן טו' ניסן כב' ניסן כט' ניסן תזריע 18:30 19:37 מצורע 18:35 19:42 אחרי מות 18:45 19:53 קדושים 18:50 19:59 18:40 19:47 18:44 19:52 27 28 29 30 כד' אדר ב' כו' אדר ב' כה' אדר ב' כז' אדר ב' 2022 אפריל ניסן תשפ"ב - אייר תשפ"ב ראש חודש ערב שרים לזכרם ד דחוה"מ ב דחוה"מ א דחוה"מ פסחא שני של פסחא אסרו חג יום הזכרון לשואה ולגבורה ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה ה דחוה"מ פסח ערב פסח תחילת חודש הרמאדן טיולי פסח נוער עמק יזרעאל טיולי פסח נוער עמק יזרעאל טיולי פסח נוער עמק יזרעאל טיולי פסח נוער עמק יזרעאל טיולי פסח נוער עמק יזרעאל טיולי פסח נוער עמק יזרעאל ג דחוה"מ שביעי של פסח שני שלישי רביעי חמישי

טיולי פסח נוער עמק יזרעאל

Made with FlippingBook flipbook maker