עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

ראשון שישי שבת 06 2 3 4 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 9 16 23 30 10 17 24 11 18 25 2 1 ו' סיוון יג' סיוון כ' סיוון כז' סיוון ח' סיוון טו' סיוון כב' סיוון כט' סיוון י' סיוון יז' סיוון כד' סיוון א' תמוז ז' סיוון יד' סיוון כא' סיוון כח' סיוון ט' סיוון טז' סיוון כג' סיוון ל' סיוון יא' סיוון יח' סיוון כה' סיוון ב' תמוז ה' סיוון יב' סיוון יט' סיוון כו' סיוון ג' תמוז נשא 19:14 בהעלותך 19:18 20:30 20:27 קרח 19:22 20:35 שלח 19:20 20:33 29 30 31 1 כח' אייר כט' אייר א' סיוון ב' סיוון ג' סיוון ד' סיוון 2022 יוני סיוון תשפ"ב - תמוז תשפ"ב ראש חודש ראש חודש סיום שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים סיום שנת הלימודים בבתי הספר העל יסודיים ערב שבועות שבועות אסרו חג )8 תפוחים מן המדבר ( תיאטרון בית ליסין )8 תפוחים מן המדבר ( תיאטרון בית ליסין פסטיבל חלב ודבש פסטיבל חלב ודבש פסטיבל חלב ודבש פסטיבל חלב ודבש פסטיבל חלב ודבש שני שלישי רביעי חמישי

פסטיבל חלב ודבש הגאווה חודש

פסטיבל חלב ודבש

Made with FlippingBook flipbook maker