עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

ראשון שישי שבת 07 30 1 2 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 9 16 23 30 29 ד' תמוז יא' תמוז יח' תמוז כה' תמוז ו' תמוז יג' תמוז כ' תמוז כז' תמוז ח' תמוז טו' תמוז כב' תמוז כט' תמוז ה' תמוז יב' תמוז יט' תמוז כו' תמוז ז' תמוז יד' תמוז כא' תמוז כח' תמוז ט' תמוז טז' תמוז כג' תמוז א' אב ג' תמוז י' תמוז יז' תמוז כד' תמוז ב' אב חקת 19:22 20:35 בלק 19:21 20:34 מטות 19:16 20:27 מסעי 19:11 20:22 פנחס 19:19 20:31 26 27 28 29 כז' סיוון כח' סיוון כט' סיוון ל' סיוון א' תמוז ב' תמוז 2022 יולי תמוז תשפ"ב - אב תשפ"ב ראש חודש ראש חודש ערב חג הקורבן חג הקורבן חג הקורבן חג הקורבן חג הקורבן שני שלישי רביעי חמישי

31 ג' אב

Made with FlippingBook flipbook maker