עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

ראשון שישי שבת 09 1 2 3 4 5 12 19 25 6 13 20 26 7 14 21 27 8 15 22 28 9 16 23 29 10 17 24 11 18 1 30 ח' אלול טו' אלול כב' אלול כט' אלול י' אלול יז' אלול כד' אלול ב' תשרי יב' אלול יט' אלול כו' אלול ד' תשרי ט' אלול טז' אלול כג' אלול א' תשרי יא' אלול יח' אלול כה' אלול ג' תשרי יג' אלול כ' אלול כז' אלול ה' תשרי ז' אלול יד' אלול כא' אלול כח' אלול ו' תשרי שופטים 18:34 19:41 כי תצא 18:25 19:32 18:25 18:18 19:22 19:15 ניצבים 18:06 19:13 כי תבוא 18:15 19:22 28 29 30 31 א' אלול ב' אלול ג' אלול ד' אלול ה' אלול ו' אלול 2022 ספטמבר אלול תשפ"ב - תשרי תשפ"ב ראש חודש ראש השנה ראש השנה חג מחנכי העמק צום גדליה 18:03 19:08 שני שלישי רביעי חמישי

ראש חודש

ערב ראש השנה

Made with FlippingBook flipbook maker