עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

ראשון שישי שבת 09 29 30 31 1 2 3 4 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 9 16 23 30 10 17 24 1 11 18 25 2 כא' אלול כח' אלול ו' תשרי יג' תשרי כ' תשרי כג' אלול א' תשרי ח' תשרי טו' תשרי כב' תשרי כה' אלול ג' תשרי י' תשרי יז' תשרי כד' תשרי כב' אלול כט' אלול ז' תשרי יד' תשרי כא' תשרי כד' אלול ב' תשרי ט' תשרי טז' תשרי כג' תשרי כו' אלול ד' תשרי יא' תשרי יח' תשרי כה' תשרי כז' אלול ה' תשרי יב' תשרי יט' תשרי כו' תשרי פתיחת שנת הלימודים א' ראש השנה ערב ראש השנה ערב יום כיפור חג מחנכי העמק ב' ראש השנה צום גדליה יום כיפור ניצבים 18:32 19:40 וילך 18:23 19:30 האזינו 18:13 19:21 18:09 18:28 18:00 19:17 19:35 18:16 19:24 19:07 שבת חול המועד 18:04 19:11 2021 ספטמבר אלול תשפ"א - תשרי תשפ"ב ערב סוכות סוכות א' דחוה"מ ב' דחוה"מ ג' דחוה"מ ד' דחוה"מ ה' דחוה"מ הושענה רבה שמחת תורה אסרו חג ראש חודש שני שלישי רביעי חמישי

Made with FlippingBook flipbook maker