עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

ראשון שישי שבת 10 30 1 2 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 9 16 23 30 כז' תשרי ד' חשון יא' חשון יח' חשון כט' תשרי ו' חשון יג' חשון כ' חשון כד' תשרי א' חשון ח' חשון טו' חשון כב' חשון כח' תשרי ה' חשון יב' חשון יט' חשון ל' תשרי ז' חשון יד' חשון כא' חשון כה' תשרי ב' חשון ט' חשון טז' חשון כג' חשון כו' תשרי ג' חשון י' חשון יז' חשון כד' חשון בראשית 17:55 19:02 נח 17:46 18:53 וירא 17:27 18:37 חיי שרה 17:22 18:30 לך לך 17:37 18:44 26 27 28 29 כ' תשרי כב' תשרי כא' תשרי כג' תשרי יום הזכרון ליצחק רבין שעון חורף ראש חודש 2021 אוקטובר תשרי תשפ"ב - חשון תשפ"ב הושענה רבה שמחת תורה אסרו חג )1 ארבע אמהות ( תיאטרון בית ליסין כלב חתולה ואיש תיאטרון באר שבע לילדים ונוער קול המוסיקה )1 הקאמרית ( קיבוץ גזית טקס פתיחת שנה נוער עמק יזרעאל )1 ארבע אמהות ( תיאטרון בית ליסין יום הקשיש/ה הבינלאומי שני שלישי רביעי חמישי

ה' דחוה"מ

31 כה' חשון

Made with FlippingBook flipbook maker