עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

שדות בלפוריה ליאורה קוריס, אמנית: ) חקלאית, בלפוריה 1894-1984 בעקבות שרה דוידובסקי שטראוס (

Made with FlippingBook flipbook maker